Dimitri Casters

Dimitri Casters heeft zich expressief weten te uiten als een gedreven kunstenaar. De opgedane indrukken of beelden en gebeurtenissen uit het dagelijks leven, die hem hebben geraakt, worden op een eerlijke en sfeervolle manier in beeld gezet. Aanvankelijk beperkte hij zich inhoudelijk tot realistische portretten en surrealistische werken.. Al zoekend naar de perfectie om zijn gedachtengoed beeldend te verwoorden, kregen we van hem een reeks abstracte doeken te zien. Hierin kreeg de lijnvorming en de opbouw van intimistische ingekleurde vlakken een centrale plaats. Vaak trof men in deze werken suggestieve verwijzingen naar de figuratie. 

Het (…) oeuvre van Dimitri Casters is het meest verwant met het abstract expressionisme. Met contrastrijke composities, ritmisch opgebouwd en verrijkt met frisse kleuren, groeit zijn werk uit naar een verrassende beeldvorming die de kijker bekoort. Bovendien slaagt de kunstenaar erin om met suggestieve elementen en gestalten zijn verbondenheid met de medemens en zijn cosmos in beeld te brengen. Het is alsof hij een strijd levert met het leven, maar dan wel met een mistieke benadering van het gegeven. Gebruik makend van een beredeneerde symboliek en een rustgevend evenwicht tussen het zijn en de emotie, weet hij fascinerend uit te pakken. Het geheel oogt als een kleurrijke compositie die als het ware verhalend refereert naar de werkelijkheid om ons heen. Zijn geeigend kleurgebruik, in al zijn schakeringen, weerspiegelt zijn gevoelens van het moment. Elke compositie vertoont een heldere aanzet, vaak doorbroken met een geaccentueerde streep alsof hij worstelt met een onaangename ervaring. De spanning in de opbouw neigt naar speels optimisme. Bovendien slaagt hij erin om het geheel sfeervol om te toveren zodat de kijker er zijn eigen dromen kan bij aan te vullen. Zijn gepassioneerde creativiteitszin draagt een lyrische boodschap uit. Op een spontane wijze geeft Dimitri Casters uiting van zijn zielsverbondenheid en geestelijke verwantschap met het leven. Deze filosofische onderliggende gedachte wordt op een aangrijpende manier beeldend verwoord. Elementen worden harmonisch op doek uitgewerkt, waardoor de kunstenaar op een humaan spirituele manier zijn impressies prijsgeeft. Krachtig van vorm en met een symfonie van kleuren weet hij elke kijker te ontroeren.

( F. De B. ) 2005