De natuur is vaak een inspiratiebron voor mijn werken omdat ik een sterke verbondenheid voel met die natuur en haar natuurlijke vormen.
Door natuurlijke elementen één te laten worden met mijn keramische objecten neemt hun verweringsproces een creatieve wending.
Door oude objecten te verwerken in mijn creaties worden het dragers van herinneringen. Hun transformatieproces en hun vergankelijkheid krijgen plots een nieuwe dimensie.

Mixed-media is mijn “DaDa”.

Het is telkens een uitdaging om een kunstwerk te creëren waarbij er een symbiose ontstaat tussen mijn creatie en het toegevoegd object, met een nieuw verhaal of boodschap als doel.
Ik zoek de relatie tussen heden en verleden, tussen de kracht van het leven en de breekbaarheid van de objecten.