JOANNA KRASZEWSKA

Joanna Kraszewska (°1979, Polen) werkt en woont in Brussel.

JO-KA voert je met haar doeken mee in een wereld waar de rechte lijn en het coloriet een betoverende eenheid vormen. Hierbinnen heerst er een uitgepuurde harmonie. Ze wil de ruimte plat weergeven, in twee dimensies vangen, om de perceptie ervan weer te geven, te bepalen, zoals een icoon. 

Na haar diploma kunstgeschiedenis aan de universiteit van Wroclaw  heeft ze twee diploma’s aan Belgische kunstscholen behaald. Zowel in de “ESAPV” in Bergen als in “La Cambre” in Brussel, onderzocht ze de relatie tussen hedendaagse kunst en haar context waarbij schilderkunst de rode draad blijft. Door de studierichting “Espace urbain” begint het thema van architectuur op haar doeken te verschijnen. 

Een tientaal jaren laren later blijft haar schilderkunst zeer nauw verbonden met architectuur. Vaak voert ze onderzoek naar motieven uit de hedendaagse Belgische architectuur en zoekt ze contact met architecten om haar perceptie van vormen te bevragen. Maar architectuur is voor haar vooral de deur naar constructieve en geometrische abstractie. Met haar schilderkunst wil ze architectuur bevrijden van haar praktische beperkingen. Noem het gerust een utopie.