PAINTINGS

Het werk van Dora Maes balanceert tussen verhulling en onthulling. Haar portretten tonen alles en niets. Ze vertrekt vanuit de verknipte realiteit van eigen collages, met verf grijpt ze in. Gezichten worden façades die de toeschouwer doen nadenken: is het een veruitwendiging van een innerlijk proces of is het een masker dat verbergt? Realiteit bestaat niet zonder de visie van de maker. Zij censureert niet. Dora Maes laat de toeschouwer zelf de lijn trekken waar de materie eindigt en de verbeelding begint.  

Dora Maes’ work balances between concealment and revealment. Her portraits show everything and nothing. She starts from the twisted reality of her own collages, she intervenes with paint. Faces become facades that make the viewer think: is it an externalization of an inner process or is it a mask that conceals? Reality does not exist without the vision of the maker. She doesn’t censor. Dora Maes lets the viewer draw the line where matter ends and mind begins. 

OIL ON CANVAS