Dora Maes

Het beeldend werk van Dora Maes situeert zich tussen droom en werkelijkheid. Ze tast de grenzen van onze verbeelding af in extreme beelden die elkaar versterken of opheffen. Haar verbeeldingskracht zet de toeschouwer aan om zijn mentale grenzen te verleggen of in vraag te stellen.

Dora Maes beweegt zich op de scherpe snede van wat kan of niet kan uitgebeeld worden.